تاثیر مگاپیکسل بر کیفیت عکس

از تاثیر مگاپیکسل در کیفیت عکس چه می دانید؟

آیا در مورد تاثیر مگاپیکسل بر کیفیت عکس اطلاعی دارید؟ غالبا کاربران معمولی کیفیت دوربین را با توجه به تعداد مگاپیکسل ارزیابی می کنند . زیرا آنها اطلاعات کافی نداشته و تولید کنندگان این اطلاعات اولیه...