اسکرین شات گرفتن از صفحه کامپیوتر

5 روش آسان اسکرین شات گرفتن از صفحه کامپیوتر

اسکرین شات گرفتن از صفحه کامپیوتر یکی از کارهایی است که اغلب به آن نیاز داریم .اسکرین شات یا تصویر صفحه، تصویری است که محتویات صفحه نمایش رایانه را نشان می دهد و روش های...